Kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa. Vähennys on henkilökohtainen. Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa josta omavastuu 100 euroa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona palkka, palkan sivukulut tai työkorvaus on maksettu.

Kohteena koti tai vapaa-ajan asunto

Vähennykseen oikeuttaa verovelvollisen kotona tai vapaa-ajan asunnossa tehty tavanomainen kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotyö. Myös verovelvollisen omassa käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö oikeuttaa vähennykseen.

Kotitalousvähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa. Vähennys koskee myös edellä mainittujen sukulaisten puolisoiden asunnossa tehtyä työtä.

Kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotyö

Vähennykseen oikeuttavaa työtä on kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotyö. Kotitaloustyötä on kodin ja pihan hoito kuten ruuanlaitto, siivous, pyykinpesu, silitys, muu vaatteiden huolto, kaupassa käynti, pihan hoito kuten nurmikon- ja pensasaidan leikkaus, piha-alueen auraus sekä muu pihan puhtaanapito. Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan kotona. Työ voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä sekä auttamista ulkoilussa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa.

Verovähennys

Vähentää saa 50 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, jos työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä veronalaista toimintaa harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä.

Tositteet kuluista tai muu selvitys (esimerkiksi kotipalvelu- tai hoitosopimus) vähennyksen perusteista on oltava mukana verotoimistossa haettaessa muutosta ennakonpidätysprosenttiin.

Lue lisää: vero.fi